BESTEL NU UW KAARTEN! KLIK HIER.

kaarten voor de concerten kunnen vooraf worden besteld via het formulier op deze website. We verzoeken u te betalen door het bedrag voor de kaarten over te maken op onze rekening met het nummer IBAN NL29 INGB 0005 6768 11 t.n.v. William Byrd Vocaal Ensemble, Leiden. De kaarten worden, na ontvangst van de betaling, per email toegezonden

Voor de vooraf betaalde kaarten geldt een gereduceerde prijs van € 12,50 per kaart. De betaling moet uiterlijk 24 uur voor het concert zijn bijgeschreven op het genoemde rekeningnummer. Daarna is betaling via de bank niet meer mogelijk en kunnen de bestelde kaarten bij de kassa worden afgehaald tegen contante betaling van de zaalprijs van € 15 per kaart.
Mogelijk werkt het bestelformulier niet altijd door een verschil in browsers. Mocht het registreren via de site niet lukken, kunt u een email sturen naar wbvepenningmeester@gmail.com.

Volgende series:


Rondom Giovanni de Macque

Een muzikaal portret van Giovanni (Jean) de Macque (rond 1550-1614). Hij was vanaf 1585 werkzaam in Napels, waar hij ook werkte aan het hof van de Gesualdo's. Daar was de toen 20-jarige Don Carlo zijn leerling. Macque was een degelijk ouderwets componist en heeft het vak vast goed doorgegeven aan de jonge Carlo.

Maar er gebeurt iets raars in de loop van de jaren 1590. Don Carlo Gesualdo slaat aan het experimenteren met de madrigaalstijl. En de stijl van Macque verandert ook! Wie was de aanstichter eigenlijk? Ja, Gesualdo was in eerste instantie aan het experimenteren geslagen onder invloed van Luzzaschi in Ferrara. Maar nadat hij weer teruggekeerd was  naar de omgeving van Napels ging hij nog veel verder. Toen ontstonden zijn ongelofelijke vijfde en zesde madrigaalboek. Spoorde Macque hem aan? Of werd Macques stijl juist onder invloed van Gesualdo ook steeds vreemder?

Macque gaat in sommige opzichten (vooral qua contrapunt) verder dan Gesualdo! In elk geval overleefde Macque Gesualdo een jaar en in de tijd van Gesualdo niet meer in staat was zijn hofmusici te leiden, deed Macque dat.

Macques late madrigalen zijn bewaard gebleven, maar veel van zijn vroege werk is verloren gegaan. We vinden wel losse madrigalen van zijn hand terug in bundels uit Engeland en de Nederlanden. (O.a. in Nervi d'Orfeo, in Leiden gedrukt.)

Meer info t.z.t.: www.williambyrd.nl