top of page

Dirigent

Nico van der Meel

Nico van der Meel was al jong actief als koordirigent. Na cursussen bij Jos Vranken en Joop Schets gevolgd te hebben, ging hij studeren bij Jan Eelkema en later bij Barend Schuurman aan het Rotterdams Conservatorium. Uiteindelijk studeerde hij daar cum laude af op het hoofdvak zang bij Margreet Honig. Hij volgde in zijn jonge jaren masterclasses bij o.a. Elly Ameling, Evelyn Lear, Ruud van der Meer, Robert Holl en Elisabeth Schwarzkopf. Hij treedt regelmatig op als gastdocent bij diverse conservatoria.

Nico van der Meel is voornamelijk bekend geworden als zanger van oude muziek. Hij heeft echter een breed concertrepertoire opgebouwd met muziek van de 16e tot en met de 20e eeuw. Hij geniet internationaal grote faam voor zijn vertolkingen van de evangelistenpartij in de Passionen van J.S. Bach. Hij zong onder leiding van beroemde dirigenten als Gustav Leonhardt, Nicolaus Harnoncourt, Jan Willem de Vriend, Jos van Veldhoven en Peter Schreier. Talloze cd’s getuigen van zijn activiteiten als zanger, o.a. Bachs Hohe Messe, Johannes Passion en Matthäus Passion met het Orkest van de 18de Eeuw o.l.v. Frans Brüggen.

Hij maakt deel uit van het kernteam van Camerata Trajectina, al meer dan veertig jaar dé pleitbezorger voor de Nederlandse muziek van de Middeleeuwen tot en met de Gouden Eeuw. Hij is te beluisteren op meer dan dertig cd's die dit ensemble gemaakt heeft. In samenwerking met Louis Peter Grijp verzorgde Nico van der Meel de reconstructie van het Maastrichts Liedboek uit 1554, in 2016 uitgegeven in de serie Monumenta musica Neerlandica.

Als dirigent leidde Nico van der Meel de laatste jaren projecten bij het Vocaal Ensemble Coqu, PA'dam, het Amsterdams Bach Consort, het Bach Festival Dordrecht, de Residentie Bachensembles, het Westerkerkkoor en andere ensembles. In 2008 verscheen bij Quintone een cd met de Johannes Passion van J.S. Bach in de versie 1725, met Concerto d'Amsterdam en La Furia onder zijn leiding. Hij is artistiek leider en dirigent van het Drechtsteden Bachkoor. Al vanaf de oprichting in 1981 is hij dirigent van het William Byrd Vocaal Ensemble.

profiel groot.png
bottom of page